Αίτηση για επιχειρήσεις ή οργανισμούς (EV)

Αίτηση πιστοποιητικού υπογραφής κώδικα για
επιχειρήσεις ή οργανισμούς (EV)

1.Σύνδεση στο HARICA CertManager

Επισκεφτείτε το CertManager της HARICA και εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρως αντιστοιχισμένα (γράμμα προς γράμμα) με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2.Αίτηση για Πιστοποιητικό Code Signing

Μόλις συνδεθείτε, από το πλαϊνό μενού, πατήστε Code Signing/Υπογραφή Κώδικα και Select/Επιλογή σε ένα από τα ακόλουθα είδη πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με το Best Practices for Code Signing Certificates, οι εκδότες λογισμικού πρέπει να αποθηκεύουν ιδιωτικά κλειδιά για πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα (code signing) σε μια ασφαλή συσκευή υλικού. Κάνοντας αυτήν την επιλογή, η HARICA θα προετοιμάσει και θα στείλει μια κρυπτογραφική συσκευή (token) ταχυδρομικά στη φυσική σας διεύθυνση.

Επιλέξτε την διάρκεια του code signing πιστοποιητικού και πατήστε Next/Επόμενο.

3.Συμπλήρωση στοιχείων για οργανισμό

Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας.

Επιβεβαιώστε την νομική ύπαρξη του οργανισμού σας ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα του οργανισμού σας ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

4.Επιλογή μεθόδου εξουσιοδότησης

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους εξουσιοδότησης για να επιβεβαιώσετε το αίτημα πιστοποιητικού σας. Στη συνέχεια πατήστε Next/Επόμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf.

  • Επιλέγοντας την μέθοδο Α, οι τεχνικοί διαχειριστές της HARICA θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να επαληθεύσουν το αίτημα πιστοποιητικού στην επαληθευμένη μέθοδο επικοινωνίας που έχετε ορίσει νωρίτερα.

  • Επιλέγοντας την μέθοδο Β, ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού σας πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ψηφιακά το έντυπο εξουσιοδότησης της HARICA με ένα προσωπικό πιστοποιητικό υπογραφής.

5.Έλεγχος και υποβολή αίτησης

Ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων. Στη συνέχεια, πατήστε Next/Επόμενο.

Έπειτα, πατήστε Submit request/Υποβολή αίτησης.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη αποκτήσει κρυπτογραφική συσκευή (token) από τη HARICA και υπάρχουν κλειδιά στον λογαριασμό σας, επιλέξτε ένα κλειδί από τη λίστα και πατήστε Submit request/Υποβολή αιτήματος.

6.Ολοκλήρωση συναλλαγής

Μόλις υποβληθεί το αίτημα με επιτυχία, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσετε στην πληρωμή του πιστοποιητικού σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή.

Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εφόσον διαθέτετε εκπτωτικό κουπόνι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέσω της αντίστοιχης επιλογής. Έπειτα, πατήστε Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή και θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον e-Commerce της συνεργαζόμενης τράπεζας για να ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα ανακατευθυνθείτε πίσω στο CertManager της HARICA για την επιβεβαίωση αγοράς του πιστοποιητικού σας.

7.Έλεγχος αίτησης

Τώρα, το αίτημά σας πρέπει να εγκριθεί από τους validator της HARICA, οι οποίοι θα ελέγξουν και θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχετε υποβάλει.

8.Παραλαβή πιστοποιητικού

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης, μπορείτε να προχωρήσετε στην αποδοχή του πιστοποιητικού. Πατήστε Get your certificate/Λήψη πιστοποιητικού.

Αφού ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων. Στη συνέχεια, πατήστε Accept/Αποδοχή.

Κατεβάστε το πιστοποιητικό σας σε μορφή .der (DER).

9.Εισαγωγή πιστοποιητικού

Έπειτα, μετονομάστε το σε .cer και εισάγετέ το χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαχείρισης της κρυπτογραφικής σας συσκευής (token) (π.χ. SafeNet Authentication Client).
Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του SafeNet Authentication Client στον υπολογιστή σας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για να το εισάγετε, ανοίξτε το SafeNet Authentication Client και πατήστε Advanced View.

Στη συνέχεια, επιλέξτε την κρυπτογραφική σας συσκευή (token) και κάντε κλικ στο κουμπί Import Certificate/Εισαγωγή πιστοποιητικού. Η εφαρμογή θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης (PIN), ο οποίος σας στάλθηκε με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο όταν παραλάβατε τη συσκευή σας.

Μόλις εισάγετε το PIN, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέξτε Import a certificate from a file/Εισαγωγή πιστοποιητικού από ένα αρχείο και επιλέξτε το πιστοποιητικό σας (cert.cer) που κατεβάσατε προηγουμένως.

Εάν όλα γίνουν σωστά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η εισαγωγή του νέου πιστοποιητικού σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Για να επαληθεύσετε ότι το πιστοποιητικό σας έχει εγκατασταθεί σωστά, αναζητήστε το στην ενότητα User certificates/Πιστοποιητικά χρήστη (για κλειδιά RSA) ή στην ενότητα CC certificates/Πιστοποιητικά CC (για κλειδιά ECDSA) και ελέγξτε την περίοδο ισχύος του.