Αίτηση Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Σφραγίδας

Οδηγίες για προμήθεια Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής
Σφραγίδας μέσω του HARICA CertManager

1.Σύνδεση στο HARICA CertManager

Επισκεφτείτε το CertManager της HARICA και εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρως αντιστοιχισμένα (γράμμα προς γράμμα) με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2.Αίτηση για Πιστοποιητικό eSeal

Μόλις συνδεθείτε, από την πλαϊνό μενού, πατήστε eSeals/Ηλεκτρονικές Σφραγίδες. Έπειτα, επιλέξτε Remote Qualified eSeal/Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα και πατήστε Select/Επιλογή.

Επιλέξτε την διάρκεια του πιστοποιητικού σας και πατήστε Next/Επόμενο.

3.Συμπλήρωση στοιχείων για οργανισμό

Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας.

Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα του οργανισμού σας είτε ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την ενεργή νομική υπόστασή του (όπως Καταστατικό, ΦΕΚ) είτε παρέχοντας τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)-(NRT) εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες δημόσια.

Επιβεβαιώστε ότι είστε ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οργανισμού ανεβάζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα. Έπειτα, πατήστε Next/Επόμενο.

4.Επιλογή μεθόδου εξουσιοδότησης

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας για να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια πατήστε Next/Επόμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf.

  • Σε περίπτωση που επιλέξετε την μέθοδο Α, χρειάζεται η φυσική σας παρουσία. Οι validator της HARICA θα επικοινωνήσουν μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες (π.χ. να κανονίσετε ένα ραντεβού στο Γραφείο Καταχώρησης της HARICA έχοντας μαζί σας ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας).

  • Σε περίπτωση που επιλέξετε την μέθοδο Β, συμπληρώστε και υπογράψτε ψηφιακά την αίτηση Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Σφραγίδας της HARICA με μια υπάρχουσα εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. σε κρυπτοσυσκευή, έξυπνη κάρτα).

  • Επιλέγοντας σύνδεση eIDAS, πρέπει η Εθνική Υπηρεσία Εξακρίβωσης Ταυτότητας της χώρας σας (eID) να είναι NOTIFIED και το επίπεδο διασφάλισης να είναι Υψηλό (High) ή Βασικό (Substantial) όπως είναι καταχωρημένο σε αυτή τη λίστα.

5.Έλεγχος και υποβολή αίτησης

Αφού ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων. Στη συνέχεια, πατήστε Submit Request/Υποβολή Αίτησης.

6.Ολοκλήρωση συναλλαγής

Μόλις υποβληθεί το αίτημα με επιτυχία, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσετε στην πληρωμή του πιστοποιητικού σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή.

Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εφόσον διαθέτετε εκπτωτικό κουπόνι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέσω της αντίστοιχης επιλογής. Έπειτα, πατήστε Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή και θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον e-Commerce της συνεργαζόμενης τράπεζας για να ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα ανακατευθυνθείτε πίσω στο CertManager της HARICA για την επιβεβαίωση αγοράς του πιστοποιητικού σας.

7.Έλεγχος αίτησης

Τώρα, το αίτημά σας πρέπει να εγκριθεί από τους validator της HARICA, οι οποίοι θα ελέγξουν και θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχετε υποβάλει.

8.Ενεργοποίηση λογαριασμού

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα ειδοποιηθείτε με email για να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση του πιστοποιητικού σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει το username/όνομα χρήστη σας και τον κωδικό ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Ταυτόχρονα, στο CertManager της HARICA, θα έχει εμφανιστεί η επιλογή ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Επιλέξτε Continue to Activation/Συνέχεια στην Ενεργοποίηση.

Εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που λάβατε με email. Στην συνέχεια, επιλέξτε Next/Επόμενο.
Σε περίπτωση που το μήνυμα σας έχει διαγραφεί ή δεν μπορείτε να το βρείτε, έχετε την επιλογή επαναποστολής του.

Ορίστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό σας που θα χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώνετε την υπηρεσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό σας, καθώς σε περίπτωση απώλειας, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία αίτησης/ενεργοποίησης.

Κατεβάστε στην συσκευή σας (π.χ. κινητό, τάμπλετ) μια εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP). Στην συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR μέσω της εφαρμογής και θα δημιουργηθεί ο λογαριασμός «HARICA RemoteSign -όνομα χρήστη-».

Συμπληρώστε τον τρέχοντα κωδικό OTP από την εφαρμογή και πατήστε Complete Activation/Ολοκλήρωση Ενεργοποίησης.

Ελέγξτε τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στο πιστοποιητικό σας. Αν είναι σωστές, τότε πατήστε Accept/Αποδοχή.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας της HARICA έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να προχωρήσετε στην ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων σας.