Αλλαγή PIN με χρήση του PUK

Οδηγίες για ορισμό νέου PIN με χρήση του PUK σε κρυπτογραφική συσκευή

Μετά από 5 αποτυχημένες καταχωρήσεις του PIN (Token Password) της κρυπτογραφικής συσκευής σας, θα λάβετε μήνυμα της μορφής:

The token is locked as a result of too many failed login attempts. Contact your administrator.

Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας για να υπογράφετε ψηφιακά, θα χρειαστεί να αποδεσμεύσετε το PIN της με χρήση του PUK (Administrator password). Το PUK περιέχεται στο αρχικό SMS που λάβατε από την HARICA και περιέχει ταυτόχρονα και το ΡΙΝ της συσκευής. Αν δεν έχετε φυλάξει τον αριθμό PUK θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το support@harica.gr για σχετικές οδηγίες.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1.

Έχοντας συνδεδεμένη τη συσκευή στον υπολογιστή σας, εντοπίστε το εικονίδιο της εφαρμογής που έχει το σύμβολο S από τα ενεργά εικονίδια που είναι διαθέσιμα στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά.

2.

Κάντε δεξί κλικ κι επιλέξτε Tools στο συγκεκριμένο εικονίδιο για να ανοίξει η εφαρμογή διαχείρισης της συσκευής σας Safenet Authentication Client. Επιλέξτε το γρανάζι επάνω δεξιά.

3.

Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο που αναγράφει το όνομα της συσκευής σας και το κουμπί που αναγράφει Set Token Password.

4.

Στο παράθυρο που ανοίγει δώστε στο πεδίο Administrator Passwordτον κωδικό PUK που έχετε λάβει με SMS.

5.

Τέλος, δώστε το νέο ΡΙΝ που επιθυμείτε στα δύο πεδία που εμφανίζονται Token Password και Confirm Password.