Ρύθμιση Χρονοσήμανσης

Οδηγίες για εγκατάσταση του Adobe Reader DC και ρύθμιση του
διακομιστή χρονοσήμανσης στον υπολογιστή

1.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον Adobe Reader DC για Windows από εδώ.

2.

Μόλις το λογισμικό εγκατασταθεί, ανοίξτε το και επιλέξτε
EditPreferences.

3.

Επιλέξτε SignaturesCreation & AppearanceMore.

4.

Για αυξημένη συμβατότητα με άλλα συστήματα ελέγχου υπογραφών και τα Διεθνή πρότυπα ISO 32000-2 και ETSI 319 142, επιλέξτε ως Default Signing Format το CAdES-Equivalent. Έπειτα, πατήστε OK.

5.

Επιλέξτε SignaturesDocument TimestampingMore.

6.

Στο επόμενο παράθυρο, πατήστε New.

7.

Χρησιμοποιήστε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA και παρέχετε όνομα χρήστη (user name)/κωδικό (password) χρονοσήμανσης που θα λάβετε με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Έπειτα, πατήστε OK.

Name/Όνομα HARICA Timestamping service
Server URL/ URL διακομιστή http://qts.harica.gr

8.

Πατήστε στην υπηρεσία χρονοσήμανσης της HARICA (HARICA Timestamping service) και επιλέξτε Set Default. Έπειτα, κλείστε το παράθυρο.

9.

Τώρα, από το Preferences επιλέξτε SignaturesVerificationMore.

10.

Στο πεδίο Verification Time, επιλέξτε το Secure time (timestamp) embedded in the signature.
Έπειτα, πατήστε OK.
Διαλέγοντας αυτή την επιλογή, η ηλεκτρονική σας υπογραφή θα επαληθεύεται με την ασφαλή ώρα από τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA που ορίσατε προηγουμένως.