Αλλαγή PIN

Οδηγίες για αλλαγή PIN σε κρυπτογραφική συσκευή

1.

Για να αλλάξετε το ΡΙΝ (Token Password) της κρυπτογραφικής συσκευής σας, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής που έχει το σύμβολο S από τα ενεργά εικονίδια που είναι διαθέσιμα στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά. Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγετε Change Token Password.

2.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογήστε το ισχύον PIN και έπειτα, δύο φορές το νέο που επιθυμείτε. Το νέο PIN θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες (λατινικά γράμματα, αριθμούς ή/και σύμβολα).

3.

Αν είναι επιτυχής η αλλαγή του ΡΙΝ, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.