Αίτηση για Domain Validated (DV)

Αίτηση Πιστοποιητικών Domain Validated (DV) SSL/TLS

1. Σύνδεση στο HARICA CertManager

Επισκεφτείτε το CertManager της HARICA και εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρως αντιστοιχισμένα (γράμμα προς γράμμα) με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Αίτηση για Πιστοποιητικό server

Μόλις συνδεθείτε, από το πλαϊνό μενού, πατήστε Server. Έπειτα, Εκκίνηση.

Μπορείτε να βάλετε ως ετικέτα στο αίτημά σας μια φιλική ονομασία (προαιρετικό) και να προσθέσετε τα domain name(s). Πατήστε “Next/Επόμενο”.

Η HARICA μπορεί να εκδόσει τα παρακάτω είδη πιστοποιητικών DV SSL/TLS:

 • SSL DV (Domain Validated): SSL/TLS Πιστοποιητικά Server που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα FQDNs (π.χ. server1.example.com, www.απθ.gr, www.απθ.ελ)

 • SSL DV Wildcard (Domain Validated - Wildcard): SSL/TLS Πιστοποιητικά Server που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα wildcard domains (π.χ. *.example1.com, *.απθ.gr, *.απθ.ελ)

 • SSL DV Onion (Domain Validated - Onion): SSL/TLS Πιστοποιητικά Server που περιλαμβάνουν ένα .v3 RFC 7686 ".onion" special-use Domain Name με μέχρι 10 subdomains. (π.χ. 4gmrlefxkq4mtan6a2lqwfwa7un4brjlatka75nwdczemqqwn3wznnad.onion, mysite.4gmrlefxkq4mtan6a2lqwfwa7un4brjlatka75nwdczemqqwn3wznnad
  .onion) base .onion

 • SSL DV Wildcard Onion (Domain Validated – Wildcard Onion): SSL/TLS Πιστοποιητικά Server που περιλαμβάνουν ένα .v3 RFC 7686 wildcard ".onion" special-use Domain Name (π.χ. 4gmrlefxkq4mtan6a2lqwfwa7un4brjlatka75nwdczemqqwn3wznnad.onion)

Επιλέξτε το είδος του πιστοποιητικού σας (DV), πατήστε “Next/Επόμενο”.

Επιλέξτε τη διάρκεια της ζητούμενης υπηρεσίας, πατήστε “Next/Επόμενο”.
*Όλα τα πιστοποιητικά έχουν μέγιστη διάρκεια ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που επιλεγεί η αγορά πιστοποιητικού μεγαλύτερης διαρκείας, τότε αυτό ανανεώνεται για την υπολειπόμενη διάρκεια χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.

3. Υποβολή αίτησης

Έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε το ιδιωτικό κλειδί και το αρχείο αιτήματος πιστοποιητικού (.csr/.req) αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή να υποβάλετε το .csr σας.
Η επιλογή Auto-generate CSR απαιτεί να επιλέξετε τον τύπο/μέγεθος του κλειδιού και να ορίσετε ένα κωδικό που πρέπει να θυμάστε καθώς θα προστατεύει το ιδιωτικό κλειδί του πιστοποιητικού σας.

Πατήστε “Generate Private Key, CSR, and submit order/Δημιουργία κλειδιού και κατάθεση αιτήματος”.

Κατεβάστε το προστατευμένο σας ιδιωτικό κλειδί και έπειτα πατήστε “Continue/Συνέχεια”.

4. Επιβεβαίωση domain

Ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που επιλέξατε, έχετε τις ακόλουθες επιλογές για τη διαδικασία επιβεβαίωσης ιστοχώρου.

 • Επιβεβαίωση με “Δομημένο Email σε Επαφή Ονόματος Χώρου”
  Ισχύει για SSL DV, SSL DV Wildcard
  Επιλέξτε μια προκαθορισμένη διεύθυνση email του ιστοχώρου σας για να λάβετε ένα email επιβεβαίωσης.

 • Επιβεβαίωση με “Συμφωνημένη Αλλαγή σε Ιστοχώρο”
  Ισχύει για SSL DV, SSL DV Onion
  Ανεβάστε ένα αρχείο, που παρέχεται από τη HARICA, σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία στον εξυπηρετητή σας.

 • Επιβεβαίωση με χρήση “Onion CSR”
  Ισχύει για SSL DV Onion, SSL DV Wildcard Onion
  Δημιουργήστε και υποβάλετε ένα “Onion CSR” για την επαλήθευση της onion διεύθυνσης.

 • Επιβεβαίωση με “Αλλαγή στο DNS”
  Διαθέσιμο για SSL DV, SSL DV Wildcard.
  Προσθέστε μια DNS TXT εγγραφή στον επιλεγμένο ιστοχώρο εξουσιοδότησης.

Αφού επιλέξετε την μέθοδο επιβεβαίωσης ιστοχώρου που προτιμάτε, πατήστε “Submit and back to Dashboard/Αποστολή και επιστροφή στο Dashboard”.

Το αίτημα εκκρεμεί έως ότου ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση του ιστοχώρου. Υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες ενέργειες (π.χ. ακύρωση του αιτήματός σας, επιτάχυνση του ελέγχου της HARICA για τις αλλαγές του DNS/Website σας), επιλέγοντας το βελάκι στα δεξιά.

5. Παραλαβή Πιστοποιητικού

Όταν ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση του ιστοχώρου, μπορείτε να προχωρήσετε στην αποδοχή του πιστοποιητικού. Πατήστε “Continue to get your certificate/Συνέχεια στην παραλαβή του πιστοποιητικού”.

Ελέγξε τις πληροφορίες του πιστοποιητικού και πατήστε “Accept/Αποδοχή”.

Δώστε τα στοιχεία χρέωσης σας και πατήστε “Continue to payment/Συνέχεια στην πληρωμή”.

Μετά την επιτυχή πληρωμή της παραγγελίας σας, μπορείτε να ανακτήσετε το πιστοποιητικό σας σε διαφορετικά μορφές.