Αίτηση Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Οδηγίες για προμήθεια Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής
Υπογραφής μέσω του HARICA CertManager

1. Σύνδεση στο HARICA CertManager

Επισκεφτείτε το CertManager της HARICA και εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία. Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρως αντιστοιχισμένα (γράμμα προς γράμμα) με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Αίτηση για Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή

Μόλις συνδεθείτε, από το πλαϊνό μενού, πατήστε eSignatures/Ηλεκτρονικές Υπογραφές. Έπειτα, επιλέξτε Remote Qualified eSignature/Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή και πατήστε Select/Επιλογή σε έναν από τους ακόλουθους τύπους πιστοποιητικών.

Επιλέξτε την διάρκεια του πιστοποιητικού σας και πατήστε Next/Επόμενο.

3. Επιλογή και μεταφόρτωση εγγράφων ταυτοποίησης

Επιλέξτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στις λεπτομέρειες του πιστοποιητικού σας.

  • Επιλέγοντας την τυπική περίπτωση, η HARICA θα παράγει αυτόματα, ένα μοναδικό 10ψήφιο αναγνωριστικό.

  • Επιλέγοντας την σύνθετη περίπτωση,η HARICA θα συμπεριλάβει πληροφορίες σταθερού αναγνωριστικού φυσικού προσώπου στο πιστοποιητικό σας.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην ειδική περίπτωση που επιλέξετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Tax Identification Number (TIN), εκτός από τον αριθμό σταθερού αναγνωριστικού (9-ψήφιο ΑΦΜ), θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα επιπλέον υποστηρικτικό έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο θα μεταφορτώσετε.

  • Επιλέγοντας σύνδεση eIDAS πρέπει η Εθνική Υπηρεσία Εξακρίβωσης Ταυτότητας της χώρας σας (eID) να είναι NOTIFIED και το επίπεδο διασφάλισης να είναι Υψηλό (High) ή Βασικό (Substantial) όπως είναι καταχωρημένο σε αυτή τη λίστα.

Πρέπει να είστε βέβαιοι ότι το ονοματεπώνυμό σας ταιριάζει απόλυτα (γράμμα-προς-γράμμα) με το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης σε λατινικούς χαρακτήρες που έχετε μεταφορτώσει. Σε περίπτωση που δεν ταιριάζει απόλυτα, προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις. Προαιρετικά, μπορείτε να εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας και σε χαρακτήρες της τοπικής σας γλώσσας. Έπειτα, επιλέξτε Next/Επόμενο.

4. Συμπλήρωση και μεταφόρτωση αποδεικτικών για οργανισμό (για IV+OV)

Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας

Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα του οργανισμού σας είτε ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την ενεργή νομική υπόστασή του (όπως Καταστατικό, ΦΕΚ) είτε παρέχοντας τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)-(NRT) εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες δημόσια.

Επιβεβαιώστε την συσχέτιση σας με τον οργανισμό ανεβάζοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Έπειτα πατήστε Next/Επόμενο.

5. Επιλογή μεθόδου ταυτοποίησης

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας για να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια πατήστε Next/Επόμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf

  • Σε περίπτωση που επιλέξετε την μέθοδο A, χρειάζεται η φυσική σας παρουσία. Οι validator της HARICA θα επικοινωνήσουν μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες (π.χ. να κανονίσετε ένα ραντεβού στο Γραφείο Καταχώρησης της HARICA έχοντας μαζί σας ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας).

  • Σε περίπτωση που επιλέξετε την μέθοδο B, συμπληρώστε και υπογράψτε ψηφιακά την αίτηση Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής της HARICA με μια υπάρχουσα εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

6. Έλεγχος και υποβολή αίτησης

Αφού ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων.Στη συνέχεια, πατήστε Submit Request/Υποβολή Αίτησης.

7. Ολοκλήρωση συναλλαγής

Μόλις υποβληθεί το αίτημα με επιτυχία, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσετε στην πληρωμή του πιστοποιητικού σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή.

Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πατήστε Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή και θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον e-Commerce της συνεργαζόμενης τράπεζας για να ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα ανακατευθυνθείτε πίσω στο CertManager της HARICA για την επιβεβαίωση αγοράς του πιστοποιητικού σας.

8. Έλεγχος αίτησης

Τώρα, το αίτημά σας πρέπει να εγκριθεί από τους validator της HARICA, οι οποίοι θα ελέγξουν και θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχετε υποβάλει.

9. Ενεργοποίηση λογαριασμού

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα ειδοποιηθείτε με email για να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση του πιστοποιητικού σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει το username/όνομα χρήστη σας και τον κωδικό ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Ταυτόχρονα, στο CertManager της HARICA, θα έχει εμφανιστεί η επιλογή ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Επιλέξτε Continue to Activation/Συνέχεια στην Ενεργοποίηση.

Εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που λάβατε με email. Στην συνέχεια, επιλέξτε Next/Επόμενο.
Σε περίπτωση που το μήνυμα σας έχει διαγραφεί ή δεν μπορείτε να το βρείτε, έχετε την επιλογή επαναποστολής του.

Ορίστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό του λογαριασμό σας που θα χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώνετε την υπηρεσία.Στην συνέχεια, επιλέξτε Next/Επόμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό σας, καθώς σε περίπτωση απώλειας, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία αίτησης/ενεργοποίησης.

Κατεβάστε στην συσκευή σας (π.χ. κινητό, τάμπλετ) μια εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP). Στην συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR μέσω της εφαρμογής και θα δημιουργηθεί ο λογαριασμός «HARICA RemoteSign -όνομα χρήστη-».

Συμπληρώστε τον τρέχοντα κωδικό OTP από την εφαρμογή και πατήστε Complete Activation/Ολοκλήρωση Ενεργοποίησης.

Ελέγξτε τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στο πιστοποιητικό σας. Αν είναι σωστές, τότε πατήστε Accept/Αποδοχή.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής της HARICA έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να προχωρήσετε στην ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων σας.