Αίτηση Προηγμένης Ηλεκτρονικής Σφραγίδας

Οδηγίες για προμήθεια Προηγμένης Ηλεκτρονικής Σφραγίδας
μέσω του HARICA CertManager

1. Σύνδεση στο HARICA CertManager

Επισκεφτείτε το CertManager της HARICA και εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία. Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρως αντιστοιχισμένα (γράμμα προς γράμμα) με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2.Αίτηση για Προηγμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα

Μόλις συνδεθείτε, από την πλαϊνό μενού, κάντε κλικ στο eSeals/Ηλεκρονικές Σφραγίδες. Στη συνέχεια, επιλέξτε Advanced eSeal/Προηγμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα και κάντε κλικ στο Select/Επιλογή.

Προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε έως τρεις (3) διευθύνσεις email στο πιστοποιητικό σας με δυνατότητα υπογραφής και κρυπτογράφησης μηνυμάτων email.

Επιλέξτε τη διάρκεια του πιστοποιητικού και κάντε κλικ στο Next/Επόμενο.

3. Συμπλήρωση και μεταφόρτωση αποδεικτικών για οργανισμό

Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας.

Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα του οργανισμού σας είτε ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την ενεργή νομική υπόστασή του(όπως Καταστατικό, ΦΕΚ) είτε παρέχοντας τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)-(NTR) εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες δημόσια.

Επιβεβαιώστε ότι είστε ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οργανισμού ανεβάζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next/Επόμενο.

4. Επιλογή μεθόδου ταυτοποίησης

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας για να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next/Επόμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf.

  • Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η φυσική σας παρουσία. Οι validator της HARICA θα επικοινωνήσουν μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες (π.χ. να κανονίσετε ένα ραντεβού στο Γραφείο Καταχώρησης της HARICA έχοντας μαζί σας ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας).

  • Συμπληρώστε και υπογράψτε ψηφιακά την αίτηση για Προηγμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα της HARICA με μια υπάρχουσα εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. σε κρυπτοσυσκευή, έξυπνη κάρτα).

  • Επιλέξτε σύνδεση eIDAS εάν το Εθνικό σας eID σχήμα είναι NOTIFIED και το Επίπεδο διασφάλισης (Level of assurance) είναι Υψηλό(High) ή Βασικό(Substantial) όπως φαίνεται σε αυτή τη λίστα.

Σε περίπτωση που συμπεριλάβατε διευθύνσεις email, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους επαλήθευσής για να αποδείξετε ότι ελέγχετε/κατέχετε τις διευθύνσεις email. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next/Επόμενο.

5. Έλεγχος και υποβολή αίτησης

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και την Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next/Επόμενο.

Έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε το αρχείο CSR στο πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ή να υποβάλετε ένα που έχετε ήδη προετοιμάσει (π.χ. με χρήση openssl). Η επιλογή Auto-generate CSR/Αυτόματη δημιουργία CSR απαιτεί να επιλέξετε τον τύπο/μέγεθος του κλειδιού και να ορίσετε ένα κωδικό που πρέπει να θυμάστε καθώς θα προστατεύει το ιδιωτικό κλειδί του πιστοποιητικού σας. Πατήστε Generate Private Key, CSR, and submit order/Δημιουργία κλειδιού και κατάθεση αιτήματος ή Submit request/Κατάθεση αιτήματος, ανάλογα με την επιλογή σας.

Κάντε λήψη του ιδιωτικού κλειδιού και, στη συνέχεια, πατήστε /Επιστροφή στον Dashboard.

6. Ολοκλήρωση συναλλαγής

Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι ενέργειες, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσετε στην πληρωμή της προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας-eSeal σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή.

Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κάντε κλικ στο Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή και θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον e-Commerce της συνεργαζόμενης τράπεζας για να ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα ανακατευθυνθείτε πίσω στο CertManager της HARICA για την επιβεβαίωση αγοράς του πιστοποιητικού σας.

7. Έλεγχος αίτησης

Τώρα, το αίτημά σας πρέπει να εγκριθεί από τους validator της HARICA, οι οποίοι θα ελέγξουν και θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχετε υποβάλει.

8. Παραλαβή πιστοποιητικού

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, μπορείτε να προχωρήσετε στην αποδοχή του πιστοποιητικού. Πατήστε Get your certificate/Παραλαβή του πιστοποιητικού.

Αφού ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές,αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και την Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων.Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Accept/Αποδοχή.

Τέλος, μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας σε διαφορετικές μορφές.