Αίτηση για επιχειρήσεις ή οργανισμούς (OV)

Αίτηση S/MIME πιστοποιητικού για επιχειρήσεις ή οργανισμούς (OV)

1.Σύνδεση στο HARICA CertManager

Επισκεφτείτε το CertManager της HARICA και εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή και πλήρως αντιστοιχισμένα (γράμμα προς γράμμα) με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2.Αίτηση για Πιστοποιητικό Email

Μόλις συνδεθείτε, από την πλαϊνό μενού, πατήστε Email και Select/Επιλογή σε έναν από τους ακόλουθους τύπους πιστοποιητικών.

Στην συνέχεια, εισάγετε την διεύθυνση email σας. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε έως τρεις (3) διευθύνσεις email στο πιστοποιητικό σας με δυνατότητα υπογραφής και κρυπτογράφησης μηνυμάτων email.

Επιλέξτε τη διάρκεια του πιστοποιητικού σας και πατήστε Next/Επόμενο.

3.Συμπλήρωση στοιχείων για οργανισμό

Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας.

Επαληθεύστε την εγκυρότητα του οργανισμού σας συμπληρώνοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Στη συνέχεια, πατήστε Next/Επόμενο.

4.Επιλογή μεθόδου εξουσιοδότησης

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους εξουσιοδότησης για να επιβεβαιώσετε το αίτημα πιστοποιητικού σας.

  • Επιλέγοντας τη μέθοδο Α, οι τεχνικοί διαχειριστές της HARICA θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να επαληθεύσουν το αίτημα πιστοποιητικού στην επαληθευμένη μέθοδο επικοινωνίας που έχετε ορίσει νωρίτερα.

  • Επιλέγοντας την μέθοδο Β, ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού σας πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ψηφιακά το έντυπο εξουσιοδότησης της HARICA με ένα προσωπικό πιστοποιητικό υπογραφής.

Πρέπει να επιλέξετε την ακόλουθη μέθοδο ταυτοποίησης για να αποδείξετε ότι ελέγχετε/κατέχετε τις διευθύνσεις email. Έπειτα, πατήστε Next/Επόμενο.

5.Έλεγχος και υποβολή αίτησης

Ελέγξτε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων. Στη συνέχεια, πατήστε Next/Επόμενο.

Έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε το αρχείο CSR στο πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ή να υποβάλετε ένα που έχετε ήδη προετοιμάσει (π.χ. με χρήση openssl).
Η επιλογή Auto-generate CSR/Αυτόματη δημιουργία CSR απαιτεί να επιλέξετε τον τύπο/μέγεθος του κλειδιού και να ορίσετε ένα κωδικό που πρέπει να θυμάστε καθώς θα προστατεύει το ιδιωτικό κλειδί του πιστοποιητικού σας. Πατήστε Generate Private Key, CSR, and submit order/Δημιουργία κλειδιού και κατάθεση αιτήματος ή Submit request/Κατάθεση αιτήματος, ανάλογα με την επιλογή σας.

Κάντε λήψη του ιδιωτικού κλειδιού και, στη συνέχεια, πατήστε Go back to dashboard/Επιστροφή στο Dashboard.

6.Επαλήθευση διεύθυνσης email

Μόλις υποβληθεί το αίτημα, ελέγξτε τη στήλη Actions/Ενέργειες από το My Dashboard. Ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ότι ελέγχετε/κατέχετε τις διευθύνσεις email σας.

7.Ολοκλήρωση συναλλαγής

Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι ενέργειες, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσετε στην πληρωμή του S/MIME πιστοποιητικού σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή.

Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πατήστε Continue to Payment/Συνέχεια στην πληρωμή και θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον e-Commerce της συνεργαζόμενης τράπεζας για να ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα ανακατευθυνθείτε πίσω στο CertManager της HARICA για την επιβεβαίωση αγοράς του πιστοποιητικού σας.

8.Έλεγχος αίτησης

Τώρα, το αίτημά σας πρέπει να εγκριθεί από τους validator της HARICA, οι οποίοι θα ελέγξουν και θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχετε υποβάλει.

9.Παραλαβή πιστοποιητικού

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, μπορείτε να προχωρήσετε στην αποδοχή του πιστοποιητικού. Πατήστε Get your certificate/Παραλαβή του πιστοποιητικού.

Αφού ελέγξετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές, αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας Δεδομένων. Στη συνέχεια, πατήστε Accept/Αποδοχή.

Τέλος, μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας σε διαφορετικές μορφές.